Świeże aktualności

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wzoru przemysłowego opakowania przeznaczonego do przechowywania i przenoszenia przedmiotów o wymiarach odpowiednio mniejszych od jego pojemności pakowej.

Czytaj więcej>

PRO 100 DRUKARNIA Roman Kozłowski zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla PRO 100 DRUKARNIA Roman Kozłowski oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „AUDYT WZORNICZY I OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA FIRMY PRO 100 DRUKARNIA Roman Kozłowski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Czytaj więcej>