Świeże aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PFRR/2017

PRO 100 DRUKARNIA Roman Kozłowski zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wzoru przemysłowego opakowania przeznaczonego do przechowywania i przenoszenia przedmiotów o wymiarach odpowiednio mniejszych od jego pojemności pakowej.

Dokumenty dotyczące postępowania ofertowego:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty (do pobrania tutaj)