Świeże aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRO 100 DRUKARNIA Roman Kozłowski zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla PRO 100 DRUKARNIA Roman Kozłowski oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „AUDYT WZORNICZY I OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA FIRMY PRO 100 DRUKARNIA Roman Kozłowski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.


Dokumenty dotyczące postępowania ofertowego do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_PRO100.pdf
Formularz_ofertowy.pdf
Zestawienia_potwier_doświadczenie_wykonawcy.pdf
Plan_realizacji_usługi.pdf
Oświadczenie_os_dedykowanych.pdf
Zestawienia_potwier_doświadczenie_eksperta.pdf
Oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf
Wzór_umowy.pdf

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty (do pobrania tutaj)